اجتماعی هفتم درس اول1.منظور از حق چیست؟

یعنی چیز هایی که یک انسان به دلیل مقام انسانیَش  شایستگی داشتن آنها را دارد.

 

2. آیا انسان  می تواند به تنهایی زندگی کند؟

هیچ کس نمی تواند به تنهایی زندگی کند،ما از ابتدای تولد و پدر وبرادر و خواهر و خویشاوندان ارتباط برقرار می کنیم.

 

3.چند مورد از حقوق ما در خانه و خانواده را بنویسید؟

هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد،فرزندان حق دارنداز محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند،همه حق دارندبا سواد شوند

و تحصیل کنندو استعداد های خود را شکوفا کنندتا بتوانند در جامعه از آن ها استفاده کنند.

 

4.مهمترین حق انسان ها چه چیزی است؟

حق حیات یا زندگی است.

 

5.تبعه ی یک کشور بودن موجب چه چیزی می شود؟

موجب می شود افراد حقوقی بر مبنای آن کشور داشته باشند.

 

6.چند مورد از حقوق ما در مدرسه را بنویسید؟

هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به او به اندازه ی سایر دانش آموزان توجه کنند و مسؤلان یا معلمان مدرسه در این باره تبعیضی بین او و دیگران

قایل نشوند.

 

7.چند مورد از حقوق ما در زندگی و کشور را نام ببرید؟

هر فرد حق دارد در محیطی سالم،تمیز و پاک زندگی کند،هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند، همه حق دارند در

کوچه و خیابان امنیت داشته باشند.

 

سولات درس اجتماعی پایه هفتم(درس دوم)

سولات درس اجتماعی پایه هفتم (درس اول)

حق ,  ,زندگی ,حقوق ,فرد ,مدرسه ,حق دارد ,ما در ,حقوق ما ,از حقوق ,چند مورد

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ماراتن تا موفقیت هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی آمل تبعید انتخابات هیئت امناء مسجدپیرسرا برگزار شد odbarmortlod کتابخانه عاشقانه های بیرجند کانال تلگرام دبستان و پیش دبستانی اقتصاد امروز ماجراهای من و خودم! حکيم باشي